معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می نمایند:

اولین رویداد نوآوری اجتماعی راه نو (همراه با جوایز ارزنده و حمایت ایده های برتر از طریق معرفی ایده های برتر به دستگاه های مسئول)، فراخوان جذب ایده های کارا در راستای کنترل و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جوامع دانشجویی (با تأکید بر فضاهای خوابگاهی)

ارسال ایده ها از طریق تارنما…..

Shahid Beheshti University
Daftar Vezarat Olom va Tahghighat
Vezarat Olom va Tahghighat
Setad Mobareze Ba Mavad Mokhader

همراه با راه نو در شبکه های اجتماعی

با دنبال نمودن صفحه راه نو در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی از آخرین رویدادها، سمینارها، برنامه های فرهنگی و… باخبر باشید. همچنین از شما بابت اینکه با ورود خود به کانال و صفحات اجتماعی راه نو در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی باعث بزرگ تر شدن مجموعه راه نو می شوید سپاسگزاریم.

علی اصغر سعدآبادی

دبیر علمی اولین رویداد نوآوری اجتماعی حوزه اعتیاد در جوامع دانشجویی

سارا پناهی

دبیر اجرایی اولین رویداد نوآوری اجتماعی حوزه اعتیاد در جوامع دانشجویی